Kontakt
YAP Therma Sp. z o.o.
ul. Wolności 98b,
43-229 Rudołtowice, Polska
+48 32 450 52 52
logo
logo

Strefa wiedzy

Czynnik chłodniczy (R32) odbiera ciepło z dolnego źródła ciepła (solanki) w parowniku. Przez zawór 4-drogowy dociera do sprężarki. Po podniesieniu ciśnienia i temperatury czynnik trafia do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do wody grzewczej. Zawór rozprężny powoduje obniżenie temperatury i ciśnienia, a czynnik w stanie ciekłym ponownie trafia do parownika. Różnicą w budowie pompy ciepła ze sprężarką korzystającą z technologii Scroll EVI, jest zastosowanie dodatkowego zaworu rozprężonego, który cześć czynnika chłodniczego kieruje do dodatkowego elementu obiegu – wymiennika ciepła. Następuje w nim odparowanie czynnika, który zostaje następnie wprowadzony do sprężarki. Ten proces nosi nazwę EVI.

Znacznie szersze pole pracy sprężarki z technologią Scroll EVI zapewnia utrzymanie temperatury zasilania do 65°C (punkt A) nawet przy temperaturze dolnego źródła (powietrze) -15°C. Przykładowo wymagana temperatura zasilania 55°C (punkt B) przy -15°C nie będzie mogła być osiągana przez „standardową” pompę ciepła. Dla pompy ciepła ze sprężarką Scroll EVI punkt ten mieści się jeszcze w polu pracy. Wyższa temperatura zasilania pozwala na samodzielną pracę pompy ciepła do niższej temperatury zewnętrznej. Tak zwany punkt biwalencyjny ulegnie przesunięciu i w instalacji hybrydowej czas pracy kotła grzewczego ulegnie skróceniu.

Także w wariancie powietrze/woda mają klasę efektywności A++, a w połączeniu z zaawansowanym regulatorem multiMATIC, nawet najwyższą klasę A+++ (w zależności od wydajności grzewczej). Pompa ciepła ze sprężarką Scroll EVI cechuje się szczególnie wysoką efektywnością pracy. Efektywność COP = 4,22 należy do jednej z najwyższych w rankingu 927 pomp ciepła typu powietrze/woda, wykonanego na podstawie listy BAFA (→ IR 4/2015). 

Współczynnik (wydajności) efektywności pompy ciepła, tzw. COP (ang. Coefficient of Performance), określa sprawność urządzenia, która w znacznym stopniu zależy od elementów budowy pompy ciepła.

Czynnik COP dla powietrznych pomp ciepła jest określany najczęściej dla warunków A7W35, gdzie:
A – to oznaczenie dla powietrza zewnętrznego (Air),
7 – to temperatura powietrza zewnętrznego (7°C),
W – to oznaczenie dla wody (Water),
35 – to temperatura wody grzewczej w instalacji (35°C).

Dlaczego w naszej firmie dokonujemy badania COP w warunkach niskiej temperatury otoczenia, czyli przy -15 stopniach Celsjusza?
Stan nominalny A7\W35 Warunki niskiej temperatury A-15\W35
Ponieważ w Polsce warunki klimatyczne w zimie są odmienne niż w pozostałej zachodniej i południowej części Europy. 

Inwestowanie w pompy ciepła może być korzystne z wielu względów, zarówno dla własności prywatnych, jak i komercyjnych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć inwestycję w pompy ciepła:

1. Efektywność energetyczna: Pompy ciepła są bardzo wydajne energetycznie, ponieważ wykorzystują ciepło z naturalnych źródeł, takich jak powietrze, woda lub grunt, zamiast spalać paliwo. W rezultacie pracy pomp ciepła stosunek uzyskiwanego ciepła do zużytej energii elektrycznej jest wyższy w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

2. Oszczędności finansowe: Chociaż początkowy koszt instalacji może być stosunkowo wysoki, pompy ciepła mogą przynieść znaczne oszczędności na rachunkach za energię w dłuższej perspektywie. Ponadto, w niektórych krajach dostępne są programy rządowe oraz dotacje, które mogą pomóc w sfinansowaniu inwestycji.

3. Łączenie z innymi technologiami: Pompy ciepła można łączyć z innymi technologiami odnawialnymi, takimi jak panele fotowoltaiczne. W rezultacie można zużywać energię słoneczną do zasilania pompy ciepła, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji i zwiększa zrównoważenie energetyczne.

4. Obszar ogrzewania i chłodzenia: Pompy ciepła mogą zarówno ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenia, także mogą zastąpić tradycyjne systemy ogrzewania oraz klimatyzację. To sprawia, że są praktycznym rozwiązaniem w różnych sytuacjach.

5. Wpływ na środowisko: Pompy ciepła są korzystne dla środowiska, ponieważ wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, a ich emisje CO2 są niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych. Inwestując w pompę ciepła, przyczyniamy się do zmniejszenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne.

6. Niskie koszty eksploatacji: Pompy ciepła mają niewielkie wymagania dotyczące konserwacji i obsługi, dzięki czemu koszty eksploatacji są niższe w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Wraz ze wzrostem zainteresowania ekologicznymi i oszczędnymi rozwiązaniami, pompy ciepła stają się coraz popularniejszym wyborem w systemach grzewczych i chłodniczych. Ich działanie polega na przekazywaniu ciepła z jednego miejsca do drugiego za pomocą specjalnych procesów termodynamicznych. W niniejszym artykule omówimy, jak pompy ciepła działają i jak można je wykorzystać w praktyce.

Pompa ciepła to urządzenie służące do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego, wykorzystując energię elektryczną. Działa na zasadzie cyklu termodynamicznego, przekształcając niskotemperaturowe ciepło ze źródła na wysokotemperaturowe ciepło, które może być wykorzystane do celów grzewczych czy chłodniczych. Pompy ciepła są stosowane w systemach ogrzewania domów, ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji.

Działanie pompy ciepła opiera się na czterech głównych komponentach:

1. Parownik: W parowniku środki chłodzące pobierają ciepło z powietrza, wody lub gruntu. Środek chłodzący przekształca się wtedy z cieczy w parę.

2. Sprężarka: Para środka chłodzącego jest sprężana, co powoduje wzrost temperatury i ciśnienia.

3. Skraplacz: W skraplaczu gorąca para przekazuje ciepło do systemu grzewczego (np. ogrzewanie podłogowe, kaloryfery), gdzie po oddaniu ciepła, środek chłodzący wraca do stanu ciekłego.

4. Rozprężanie: Ciecz ulega rozprężeniu i temperatura obniża się, a środek chłodzący z powrotem zostaje przekierowany do parownika, rozpoczynając cały proces od nowa.

Pompy ciepła są wydajne, ekologiczne i czasami korzystniejsze ekonomicznie w porównaniu z innymi rozwiązaniami grzewczymi. Pozyskują ciepło ze zrównoważonych źródeł, takich jak powietrze, woda i grunt.

Web
Strefa wiedzy - Yap Therma