Kontakt
YAP Therma Sp. z o.o.
ul. Wolności 98b,
43-229 Rudołtowice, Polska
+48 32 450 52 52
logo
logo

O YAP Therma

Natura od niej czerpiemy energię.

Jesteśmy częścią grupy YAP, od wielu lat skoncentrowanej na branży instalacyjnej. Grupa łącząc troskę o środowisko naturalne z szczególnym naciskiem na jakość, dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania dla budynków mieszkalnych i firmowych, ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii oraz termomodernizacją. 

Jako zespół ludzi pasjonujących się odnawialnymi źródłami energii “OZE”, łączy nas przekonanie, że zmiana ku bardziej zrównoważonemu społeczeństwu jest możliwa dzięki prostym, ale skutecznym technologiom i działaniom. Wierzymy, że współpraca, wymiana wiedzy i otwartość na innowacyjne rozwiązania są kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych zmian na rzecz ochrony środowiska. Naszym celem jest nie tylko promowanie OZE jako przyszłości energetyki, ale także edukowanie społeczeństwa na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Mimo sukcesów w rozwoju OZE, nadal istnieje wiele barier utrudniających ich wdrażanie na szerszą skalę, w tym brak zrozumienia zalet, opór polityczny i gospodarczy oraz wysokie koszty początkowe. Jako zespół, podejmujemy wysiłki, by przełamać te bariery i promować korzyści ekologiczne, społeczne i gospodarcze płynące z wykorzystania OZE. Staramy się również wzmocnić głos społeczności mających wpływ OZE, promując ich osiągnięcia i dążenia do wprowadzenia trwałych zmian.

Nasza wspólna pasja do OZE przenika każdy aspekt naszego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, czego dowodem jest fakt że prywatnie i zawodowo korzystamy z rozwiązań które doradzamy naszym klientom. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć jako zespołu i zdeterminowani, by nadal rozwijać i promować ekologiczne i niezawodne rozwiązania energetyczne. Wierzymy, że zaangażowanie w OZE może naprawdę zmienić świat, a nasza jedność sprawia, że zmierzamy ku tej przyszłości z większą skutecznością i siłą.

Misja naszej firmy:

Dążymy do wspierania zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie ekologicznych i innowacyjnych systemów grzewczych. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom osiągnięcia energetycznej samowystarczalności, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie środowiska naturalnego.

Jako firma, aspirujemy do zacieśnienia pozycji lidera w sektorze technologii pomp ciepła, koncentrując się na dostarczaniu niezawodnych, wydajnych rozwiązań i wysokiej jakości obsługi.

Wizja:

Zapewnienie klientom ekologicznych, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań energetycznych w celu zwiększenia ich niezależności energetycznej, poprawy jakości życia oraz ochrony środowiska. Firma dąży do stworzenia świata, w którym ludzie korzystają z energii w sposób zrównoważony i efektywny, wspierając jednocześnie rozwój społeczności lokalnych.

Główne cele firmy obejmują:

1. Dostarczanie wysokiej jakości, efektywnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.
2. Świadczenie profesjonalnych usług projektowania, instalacji i utrzymania systemów grzewczych opartych o pompy ciepła.
3. Współpraca z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami w celu dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i wymagań.
4. Stworzenie silnej sieci partnerów, pozwalającej na skuteczne wprowadzenie nowoczesnych technologii na rynek.
5. Uczestniczenie w programach edukacyjnych i badań naukowych dotyczących energii odnawialnej, by wpływać na rozwój innowacji w branży.
6. Wspieranie polityki zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym

O YAP Therma - Yap Therma