Kontakt
YAP Therma Sp. z o.o.
ul. Wolności 98b,
43-229 Rudołtowice, Polska
+48 32 450 52 52
logo
logo

Stop Smog

Cel Programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog” od 1 stycznia 2021 roku.

Celem nadrzędnym programu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń Pieniężnach na podstawach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

NFOŚiGW kontynuuje ścisłą współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ruszył od 31 marca 2021 i jest prowadzony przez NFOŚiGW.

Na Co?  Dla Kogo?

Program jest kierowany dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Program dotyczy wymiany lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ile można zyskać?

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia. Okres wdrażania programu 2019-2028 r.

Stop smog - Yap Therma